SPACE & STORE CONCEPTS
Instead of just displaying your merchandise, make a difference and stand out.

The space is not a separate part of the service path (starting from subconscious and ending at home throughout the space). It’s a meaningful contact point where everything becomes alive. With the look and feel and the people. The space is a heart of the brand.
When designing the space and store concept we take into account the full service path and the user as a whole, touching emotions and creating value.

TILA- JA MYYMÄLÄKONSEPTIT
Älä vain esittele tuotteita, vaan tee jotain erityistä ja erotu muista.

Toimitila ei ole erillinen osa palvelupolkua (joka alkaa alitajunnasta ja päättyy toimipisteen kautta kotiin). Se on olennainen kohtauspiste, jossa kaikki muuttuu eläväksi. Kosketeltavaksi ja katseltavaksi. Aitojen ihmisten kohtauspisteeksi, jossa kuunnellaan sekä palvellaan. Toimitila on brändin sydän.
Toimitilaa tai myymäläkonseptia suunniteltaessa huomioimme koko palvelupolun sekä sen käyttäjän. Luoden emotionaalisia kokemuksia sekä arvoa.

Solutions to a successful space experience:
Onnistuneen käyttäjäkokemuksen luomiseen saat meiltä:

  • Strategy crystallization and development / Strategian kiteytys ja kehitys
  • Space and store concepts / Myymäläkonseptit
  • Concept manual / Manuaalit
  • Layout design / Pohjapiirustukset
  • 3D space visualization / Tilamallinnukset
  • Fixture solution design / Kalustesuunnittelu
  • Display design and guidelines / Esillepanosuunnittelu sekä ohjeistukset
  • In-store marketing / Myymälämarkkinointi

As a service, we offer execution coordination, for example the implementation or roll out of a store concept.
Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. valmiiden myymälä­konseptien jalkauttamista.