Haluttava tuote on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja helposti ymmärrettävä, sillä ostopäätös voidaan tehdä vain sekunneissa. Hyvä tuote on asiakkaalle hyödyllinen, koskettaa pehmeitä arvoja, sopii aikaan, on uskottava ja lunastaa paikkansa.

Pakkaus on osa tuotetta. Sen on oltava samanaikaisesti kiehtova ja kerrottava oleellisin tieto tuotteesta. Yksittäistä tuotetta vahvempi on tuoteperhe, jossa jokaisella tuotteella on rooli omassa ympäristössään.

Rakennetaan yhdessä kontakteja asiakkaaseen luova tuotestrategia, jolla kasvatetaan brändiäsi ja avataan ovia tulevaisuuteen.

Tuoteportfolion kehittämiseen tarjoamme seuraavat kokonaisuudet:

  • Ideoiden sekä palveluiden tuotteistusta
  • Tuotekonseptointia
  • Tuotekonseptien roolit strategiassa
  • Tuotepakkauksien suunnittelua sekä toteutusta
  • Myymälämarkkinointia ja tuote-displayt

Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. uuden konseptisuunnitelman konkretisointia.