DIGI ESSENCE
The world is digital. Are you? Be there 24/7. Be easy to use and intriguing.

 The user wants to choose when and how to get service. They want to connect the space / point of sale, content, service and essence together. As one world. When designing the digital essence, we take into account all of those points and the full service path.

DIGITAALINE OLEMUS
Maailma on mobiilissa. Oletko sinä? Ole tavoiteltavissa 24/7. Ole helppokäyttöinen sekä kiinnostava.

Käyttäjä haluaa itse valita millioin ja miten tulla palvelluksi. Käyttäjä haluaa yhdistää tilan / palvelupisteen, sisällön, palvelun sekä olemuksen. Yhdeksi maailmaksi. Digitaalista olemusta suunniteltaessa huomioimme kaiken tämän sekä koko palvelupolun. Alitajunnasta tuoteostoon sekä uudelleen ostamiseen.

Solutions to digital services we provide:
Digitaalisena meiltä:

  • Digital world strategy connected to the physical branded spaceigin / Strategia yhdistettynä fyysiseen pisteeseen
  • Social media strategy and content style design / Some strategia ja sisältötyyli
  • Web page design / Verkkosivujen suunnittelu
  • Mobile communication design / Mobiiliin kommunikointisuunnittelu
  • Digital signage and communication content / Digitaaliset opasteet sekä viestintä tilassa
  • Implementations, installations and roll out / Asennukset sekä jalkautukset
  • Digi manuals / Digi ohjeistukset sekä koulutukset henkilökunnalle

We offer everything concepted, implemented, rolled out and ready to be used or a separate solution design.
Kaikki konseptoituina. Kokonaisuus avaimet käteen periaatteella tai yksittäisten elementtien suunnittelu.