Hyvä ja haluttava, niin palvelu- kuin fyysinenkin tuote, on asiakkaalle hyödyllinen, ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja helposti ymmärrettävä. Tuotteen pakkauksen on oltava sekä kiehtova että kerrottava oleellisin tieto tuotteesta. Tuoteperhe, jossa jokaisella tuotteella on oma rooli, on aina yksittäistä tuotetta vahvempi.

Rakennetaan yhdessä tuotestrategia, jolla kasvatetaan brändiäsi ja avataan ovia tulevaisuuteen.

Haluttavan tuoteportfolion kehittämiseen saat meiltä:

  • Ideoiden sekä palveluiden tuotteistus
  • Tuotekonseptointi
  • Tuotekonseptien roolitus strategiassa
  • Tuotepakkauksien suunnittelu ja toteutus
  • Myymälämarkkinointi ja tuote-displayt

Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. uuden konseptisuunnitelman konkretisointia.