Myymälä- ja tilakokemus

Tunnetta, kaupallisuutta, palvelua, viestintää. Brändikokemuksen eläväksi herääminen.

Tämän ajan myymälä- tai tilakokemus on rikas, rakas ja erottuva. Onnistunut tila jää käyttäjän mieleen ja luo palaamisen halua. Tilassa brändi herää henkiin. On kosketeltava, katseltava, kuunneltava, haisteltava ja ehkä jopa maisteltava. Tilakokemuksessa kaikki pienimmätkin yksityiskohdat muuttuvat merkityksellisiksi, jopa erottuvuustekijöiksi. Tila on brändin sydän


Me suunnittelemme tilakokemuksia käyttäjäinformaatioon sekä hyvin suunniteltuun palvelupolkuun perustuen. Tunnemme käyttäjät sekä heidän tapansa toimia. Siksi osaamme räätälöidä kullekin brändille omanlaisia, myyviä sekä palvelevia kokemuksia. Tutkitusti käyttäjätyytyväisyys on ollut 80-95%. 

Onnistuneen käyttäjäkokemuksen luomiseen saat meiltä:

Strategian kiteytys ja kehitys

Myymäläkonseptit

Manuaalit

Pohjapiirustukset

Tilamallinnukset

Kalustesuunnittelu

Esillepanosuunnittelu sekä ohjeistukset

Myymälämarkkinointi

Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. valmiiden myymälä­konseptien jalkauttamista.

Kurkkaa kokemuksiin

Pieniä, suuria, rauhallisia, rikkaita, rakkaita.
Jokainen omalla tavalla ainutlaatuinen.