GUIDANCE
Don’t make it difficult. Make it unaware. Create an easy and rewarding brand experience while the user navigates the offerings.

Guidance is not a signage system. It’s a usage platform.
Our guidance and navigation design consists of user knowledge, usage behaviors, brand essence, targets, background / staring point, possibilities, understanding patterns and regularities of user behaviour and understanding the essence of the location.
The guidance concept is always personalized.

OPASTAMINEN
Älä tee sitä vaikeaksi. Tee siitä itsestään selvää. Luo helppo ja palkitseva käyttäjäkokemus brändistä navigoinnin lomassa.

Opastus ei ole kyltti kokonaisuus. Se on käyttöliittymä.
Meidän opastus- ja navigointisuunnittelu sisältää: käyttäjätuntemuksen, käytön lainalaisuudet, brändin ilmeen, tavoitteet, taustatiedon / lähtöpisteen huomioinnin, mahdollisuudet sekä tilan olemuksen ymmärtämisen.
Opastuskonsepti on aina personoitu.

Solutions to successful guidance:
Onnistuneeseen opastamiseen meiltä:

  • Space analysis and usage studies / Tilan käyttötutkimukset sekä analyysit
  • Space documentation / Tilan dokumentointi
  • Icon des / Ikonien piirto
  • Guidance maps / Opastuskartat
  • Guidance concept design / Opastuskonseptin suunnittelu
  • Guidance implementation and roll out / Opastuksen toteutus sekä jalkautus
  • Guidance update / Opasteiden päivitykset

Full concept ready to be used in the space or single solution design.
Yksi kokonaisuus avaimet käteen periaatteella tai yksittäisten ratkaisujen suunnittelu.