Tuotteen tai tilan käytössä olennaista on se, miten käyttäjä sen kokee sekä suosittelisiko hän kokemusta muille.

Parhaassa tapauksessa käyttäjä, eli vieras, kokee olevansa tervetullut sekä arvostettu.
Onnistunut palvelumuotoilu kertoo sen tarjoajasta, osoittaa tarpeiden välittämisestä sekä niiden tärkeyden arvostuksesta, luo tyytyväisyyden tunnetta helppoudellaan ja jättää vahvan muistijäljen.
Onnistunut palvelumuotoilu on myös huomaamatonta. Itsuu käyttöön kuin itsestään.
Parhaimmassa tapauksessa onnistunut palvelumuotoilu synnyttää ihastusta olemuksellaan ja tai toimivuudella. Esimerkiksi kun kauppakeskuksesta perustarpeet (kuten ruoka tai wc), löytyvät samantien niitä tarvittaessa.

Puhuttelevaan palvelumuotoiluun tarjoamme:

  • Käyttäjien osallistamista (sisäisten sekä ulkoisten käyttäjien)
  • Ratkaisujen suunnittelua
  • Konseptointia sekä konseptien visualisointia
  • Ratkaisujen testausta sekä prototypointia
  • Ratkaisujen käytännön toteutukset ja tai jalkautuksen toimitilaan

Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. alihankinnan ohjeistamista.