Itis

Opastuskonsepti

Käyttäjätutkimus kertoo tarpeet

Itis on monikulttuurinen kauppakeskus. Keskuksella on rikas ja uskollinen käyttäjäkunta. Opastuskonseptin suunnittelu aloitettiin käyttäjätutkimuksella. Sisäisen ja ulkoisen.  Kun meillä oli ymmärrys käyttäjien toiveista, tarpeista, kipukohdista ja mahdollisuuksista, lähdimme konseptoimaan kokonaisuutta.

Kokemus ja konsepti

Konseptoinnin pääraaka-aineina on toimivat brändi, tutkimustulokset, analyysit sekä käyttäjätuntemus (miten käyttäjät yleisesti toimii, liikkuu ja ajattelee tilassa). Opastuskonsepti testattiin ja prototypoitiin ennen jalkautusta. Konseptoinnin yhteydessä nostettiin esiin myös palveluita. Lähdettiin myös testaamaan / prototypoimaan infopisteen palvelua. Kauppakeskus laajensi infon käyttöaikoja sekä palvelutasoa. Todeten, että palvelu oli tarpeellinen. Myöhemmin kauppakeskus teki yhteistyösopimuksen infon palvelutoiminnasta tutun kumppanin kanssa.

Tyytyväisyys lisääntyi

Ennen opasteiden jalkautusta, poistettiin vanhat opasteet. Uuden opastuskonseptin jalkautuksen jälkeen jatkettiin Itiksen kanssa yhteistyötä kehittäen uutta ja palvellen paremmin pienopasteiden avulla. Itiksen opastuskonseptin käyttäjätyytyväisyys nousi 85-95% asteelle.