Käyttäjä tulisi saada elämään brändiä usealla eri tavalla. Onnistunut markkinointi ohjaa eri kanavien pariin. Koska 75 %:a aivojemme vastaanottamista viesteistä välittyy silmien kautta, ovat tarinoilla maustetut, selkeät ja vahvat viestit oleellinen osa kampanjointia. Jokaiseen kanavaan omanlaisensa.

Tavoitteestasi riippuen kampanjointi voi olla viettelevää tai aggressiivista, lyhyt- tai pitkäkestoista, paikallista tai kansainvälistä. Jokaiseen näistä on omanlaisensa strategia sekä omat kanavansa. Kokonaisuutta ymmärtämällä ja oikea-aikaisilla valinnoilla onnistumme brändiäsi vahvistavassa kampanjoinnissa.

Koukuttaviin kampanjoihin tarjoamme:

  • Kampanjastrategiat
  • Kampanjakonseptit
  • Ohjeistukset
  • Markkinointimateriaalit
  • Digitaaliset aineistot
  • Esillepanot
  • Tapahtumat

Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. tapahtuman toteutusta.