USER EXPERIENCE
Don’t just exist. Be recommended and valued.

A service path starts from the subconscious, from the moment that is not yet recognized. It ends at home. During that path, there are several contact points to create memorable memory marks. The ones that make the user choose you. Over and over again. A significant memory mark can be created by a small gesture or a comprehensive experience.

A memorable user experience = active use of the brand.

KÄYTTÄJÄKOKEMUS
Älä ole vain olemassa. Ole suositeltu sekä arvostettu.

Palvelupolku alkaa alitajunnasta, hetkestä jolloin tarve ei ole vielä edes tunnistettu. Se päättyy kotiin ja alkaa sieltä uudestaan. Tuon polun varrella on useita kontaktipisteitä, joissa voidaan luoda muistijälkiä. Jälkiä, jotka saavat käyttäjän valitsemaan sinut aina uudestaan.

Merkittävä käyttäjäkokemus = aktiivinen brändin käyttö.

Solutions to memorable experiences:
Onnistuneeseen käyttäjäkokemukseen meiltä:

  • Service path design / Palvelupolun suunnittelu
  • Service concept design / Palvelukonseptit
  • Visual essence and product display / Visuaalinen olemus ja esillepanot
  • Marketing materials / Markkinointimateriaalit
  • Window design / Näyteikkunasuunnittelu
  • Branded events / Brändiin liittyvät tapahtumat
  • Implementing and rolling out the concepts / Konseptien jalkautus
  • Concept coaching to inner users or clients / Konseptien koulutus