Reima myyntikoulutus

Globaali palvelukonsepti reimalle

Palvelukonseptin tärkeys

Myymäläkonsepti ei ole ehyt ilman palvelukonseptia. Palvelukonseptilla haluttiin taata saman tason palvelu globaalisti eri Reima Storeissa. Nopean jalkautuksen vuoksi, koulutus päätettiin toteuttaa diginä.

Koulutuksen idea ei ollut laittaa sanoja suuhun, vaan kouluttaa prosessin runko ja idea.

Näin mahdollistaen jokaiselle myyjälle oman persoonan käytön. Palvellua ihmiseltä ihmiselle.

Tarpeet ja arvot

Palvelukonsepti kertoo mm. miten palvellaan eri tarpeista ja arvoista lähteviä käyttäjiä. Miten käyttäjiä tervehditään (niin lapsia kuin aikuisia), miten heitä kuunnellaan. Miten tuotteita esitellään ja miten kerrotaan brändin arvoista sekä ainutlaatuisuudesta.

Osallistaminen

Palvelukonsepti tehtiin osallistaen sisäisiä käyttäjiä, huomioiden käyttäjätutkimukset sekä konseptin strategia. Brändiä unohtamatta. Palveluprosessin sydämessä on tietysti loppukäyttäjät: aikuinen ja lapsi.