Palvelumuotoilu ja käyttäjädata

Personoidun arvon raaka-aineet, arvoa, uusia mahdollisuuksia. Kokemuksia ja tapoja toimia faktoihin perustuen.

Koemme, että kaiken suunnittelun tulee perustua faktoihin sekä tavoitteisiin. Lisäksi koemme, että onnistunut suunnitelma on sellainen, joka aidosti palvelee käyttäjää. Siksi uskomme, että käyttäjiä (sisäisiä ja ulkoisia) tulee osallistaa suunnitteluprosessissa. Oletko koskaan ajatellut, kuinka hyvin oikeastaan tunnet käyttäjäsi? 

Meillä palvelumuotoillaan erilaisia kokonaisuuksia. Pienempiä tai suurempia. Aineellisia tai aineettomia. Meiltä saa myös pelkkää analysointia sekä käyttäjäkuvauksia. Käyttäjädatassa yhdistämme workshop informaation, avainluvut sekä brändin sisäisen tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi. Alleviivaten tärkeimmät arvokohdat, joilla luodaan tunnetta, uskollisuutta sekä myyntiä. Laita viestiä tai soita, niin jutellaan aiheesta lisää.

Käyttäjän tuntemiseen meiltä:

  • Käyttäjien osallistaminen (sisäisten sekä ulkoisten käyttäjien)
  • Olemassa olevan datan analysointi
  • Ratkaisujen suunnittelu ja strategia
  • Konseptointi sekä konseptien visualisointi
  • Ratkaisujen testaus sekä prototypointi
  • Ratkaisujen käytännön toteutukset ja/tai jalkautuksen toimitilaan

Selvitetään yhdessä käyttäjienne toiveet!

Kurkkaa kokemuksiin

Pieniä, suuria, rauhallisia, rikkaita, rakkaita.
Jokainen omalla tavalla ainutlaatuinen.

USEILLE BRÄNDEILLE

Workshopeja, dataa, avainlukuja hyödyntäen olemme luoneet analyysin sekä ymmärryksen siitä, minkälaisia tuotteita käyttäjät haluavat ostaa. Mitä he haluaisivat lisättävän valikoimaan sekä mistä he pitävät (ja mistä taas eivät) nykyisissä tuotteissa.

USEILLE BRÄNDEILLE

Olemme selvittäneet palvelumuotoilullisin keinoin minkälaista sisältöä käyttäjät haluavat kuluttaa juuri kyseiseltä brändiltä. Olemme luoneet ja uudelleen konseptoineet sisältöjä, ratkaisuja sekä jalkautuksia.

USEILLE BRÄNDEILLE

Mitä ja miten käyttäjät haluavat ostaa. Ennen palvelupisteen, myymälä tai verkkokaupan konseptointia on tärkeää ymmärtää mitä ja miten käyttäjät haluavat ostaa. Lisätä myymälän tai palvelupisteen strategiaan olennaisimmat raaka-aineet.

USEILLE BRÄNDEILLE

Erinomainen tapa palvella. Olemme mittaroineet, tutkineet, analysoineet, määritelleet ja konseptoineet tapaa palvella. Yrityksen strategia sekä tavoitteet huomioiden. Olemme myös jalkauttaneet ja kouluttaneet avaimet käteen periaatteella.