Nyberg Services

Uudelleen brändäys ja verkkosivujen suunnittelu

Uusi brändi

Tiivistimme kaiken sanomalla: Nyberg Services, räätälöityä ajoa sinulleSeuraavaksi ryhdyimme pelkistämään. Mietimme miten saadaan melkoisesta merestä käyttäjäystävällinen kokonaisuus helposti navigoitavaksi. Kuitenkin niin, että navigoidessa käyttäjä saa käsityksen laajasta palveluvalikoimasta. Päädyttiin luomaan 3 eri tuotekategoriaa: huollot ja erikoisajoneuvot, inva-autot ja räätälöinnit sekä kuljetukset, nostot ja törmäysvaimennus.

Käyttäjäystävällisyys

Toinen tärkeä seikka Nyberg Servicellä oli se, että käyttäjinä on niin julkiset tahot kuin yksityisetkin. Inva-autoilussa molemmat samaan aikaan. Näin ollen oli tärkeää tehdä palvelusta sekä prosessista visuaalinen, helposti ymmärrettävä kuvaus verkkoon.
Surffaamalla syvemmälle inva-autoilun maailmaa, aukeaa sitten tarkemmat selostukset niin apuvälineistä kuin niiden käytöstäkin. Sivuille lisättiin myös kiertueaikataulu, eli tieto siitä, milloin inva-autoesittelijä on tavattavissa eri kunnissa tai kaupungeissa.

Hyvä palaute!

Nybergiltä on saatu palautetta, että sivut ovat auttaneet huomattavasti heidän tarjonnan esittelyä, myyntiä sekä käyttäjille havainnollistamista.