Onnistunut brändi synnyttää halua sekä yhteenkuuluvuudentunnetta. Brändi on tunnistettava ja ehyt, jos se toimii tulla tavalla jokaisessa kohtaamispisteessä. On se sitten myymälän julkisivu, käyntikortti tai postauskuva somessa.

Brändäyksissä voidaan kiillottaa jo olemassa olevaa brändiä tai luoda jotain uutta. Olemassa olevan kehittämisessä on tärkeintä huomioida kaikki mennyt ja ollut sekä niihin liittyvät kokemukset. Uuden luonnissa tärkeimmäksi nousee oikeanlainen identiteetti brändille. Sellainen joka kestää aikaa, mutta istuu nykyisyyteen. Kiehtova ja jonka kanssa on hyvä olla.

Onnistunut brändi on laaja ja ulottuu monipuolisesti elämään. Elää mukana arjessa.
Upea brändi on kiinnostava käyttäjälle vuosi vuoden jälkeen. Kertoo jatkuvasti jotain uutta, uudella tavalla, säilyttäen selkeän tunnistettavuuden sekä lähestyttävyyden.

Arvokkaisiin brändäyksiin tarjoamme:

  • Ideointi workshopeja
  • Strategiasuunnittelua
  • Uuden identiteetin luontia
  • Olemassa olevan brändin raikastuksen
  • Graafista suunnittelua (logo, visuallinen identiteetti, tekstillinen ilmaisu, näkyvyys eri kohtaamispisteissä)
  • Taktisten toimenpiteiden suunnittelua
  • Verkkosivujen suunnittelua
  • Digi-identiteetin suunnittelua ja määrittelyä
  • Toteutuksia ja jalkautusta eri kohtaamispisteisiin

Palveluna tarjoamme myös kokonaisuuksien koordinointia, esim. brändin päivityksiä eri kohtaamispisteisiin. Sekä fyysisiin, että digitaalisiin.