Siirry suoraan sisältöön

Kokokuva- arvokkaita käyttäjäkokemuksia

Brändisi on juuri niin arvokas miksi sen loppukäyttäjä kokee.
Teemme brändisi tuottamista kokemuksista toimivia, ymmärrettäviä ja kiehtovia.
Käyttäjälle arvokkaita. Näin kasvattaen tulosta sekä uskollisuutta.

Brändikokemus muodostuu digitaalisista, fyysisistä, henkilökohtaisista sekä tuotteellisista kokemuksista.
Käyttäjäksi voidaan lukea kiinnostuneet, tykkäävät, suosittelevat ja ostavat henkilöt. Kaikki ovat yhtä arvokkaita.
Uskollinen käyttäjä kuluttaa aikaa, rahaa sekä käyttökertoja 50% enemmän.

Jokaisella teolla on merkitys kokonaiskokemukseen.
Kokemus sitouttaa, erottaa ja synnyttää halua.

Tehdään siis teidänkin kokemuksesta astetta arvokkampi.

Palvelut

Kehitetään kokemuksistasi tuloksellisia ja käyttäjälle arvokkaita. Tutkitusti toimivia. Yksi kerrallaan tai useamman kokemuksen kokonaisuutena.

Digikokemus

Digitaalisuus on must. Ihmiset ovat tottuneet tutustumaan, hakemaan tietoa, ihastumaan, kyselemään, suosittelemaan ja ostamaan verkossa. Koko ajan. Myös illalla ja yöllä. He myös odottavat palvelua verkossa 24/7. 

Räätälöidään digikokemuksestasi tuloksellinen. On kyseessä sitten simppelit verkkosivut tai monipuolinen sovellus. Kehitetään uskollisuutta ja tulosta parantamalla ensivaikutelmaa, asioinnin helppoutta ja inspiroimalla aktivoitumaan.

Nettisivut, verkkokauppa ja mobiilipalvelut
Strategia, navigointi, kategoriat, visuaalinen olemus, aktivoivat elementit ja koulutusmateriaalit kuten ohjeistukset tai henkilökunnan koulutusmateriaalit.
Some ja sisältömarkkinointi
Strategia, identiteetti, sisältörakenne, kalenterirakenne sekä aikataulut, ohjeet jalkauttamiseen.
Digitaaliset opasteet
Opastuskonsepti, visuaalinen olemus, navigointi ja opasteratkaisut.

Opastus ja navigointikokemus

Opastus on tilan ja tai ympäristön navigointijärjestelmä.
Hyvä opastuskonsepti on lähes itsestäänselvä. Sellainen jota ei tarvitse etsiä tai tulkita. Sellainen joka ohjaa perille kuin ajatus. Sellainen, joka myös ehdottelee uusia mahdollisuuksia sekä suosittelee brändin palveluita.

Räätälöidään opastuskonseptisi juuri teidän käyttäjille sopivaksi. Huomioimme tarvittaessa myös eritystarpeetMeillä on pitkä ja monipuolinen osaaminen käyttäjäntarpeista sekä liikkumisesta tilassa. Tutkitusti opastuskonseptiemme käyttäjätyytyväisyys on 89-95 %

Opastuskonseptit
Tilan dokumentointi, tilan käyttötutkimukset sekä -analyysit, strategia, tekniikka, visualistiikka, ikoniikka, toimintalogiikka ja materiaalimäärittelyt.
Opasteiden toiminnallisuus
Sijaintikartat, oikean koon sekä kohdan määrittely 3D tilassa ja sisällöt kullekin opasteelle.
Opasteiden toteutus ja päivitykset
Kilpailutukset, tuotanto-originaalit, tuotannon ohjeistukset ja tuotanto.
Opasteiden jalkautus
Asennusohjeet, vanhojen poistot ja uusien asennus.

 

Brändikokemus

Kaikki mitä brändi tekee luo brändikokemusta. Onnistunut brändikokemus luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sellaista johon halutaan samaistua, ihailla ja olla osana. Menestynyt brändikokemus on tunnistettava, harmoninen sekä looginen. Kaikissa kohtauspisteissä. Kiinnostava brändi tuo arvoa käyttäjänsä arkeen. Päivästä toiseen. Vuodesta toiseen.

Kehitetään brändikokemuksestasi erityinen. Tunnerikas, helposti ymmärrettävä ja palveleva. Juuri teidän käyttäjää kiinnostava.

Pohjatyö ja dokumentointi
Käyttäjähaastattelut, ideointi-workshopit, olemassa olevan brändin raikastuksen raamien määrittely ja datan analysointi.
Brändi ja sen identiteetti
Strategia, logo, visuaalinen olemus, tapa puhua, verkkosivujen olemus, someolemus ja äänimaailma.
Brändimateriaalit
Fyysiset ja digitaaliset markkinointimateriaalit, visuaalinen viestintä, taktiset materiaalit, henkilöstöasut.
Jalkautus
Markkinointikalenteri, jalkautusohjeet, materiaalimäärittelyt, painoaineistojen toimitus ja materiaalien tuotanto.

Tila- ja myymäläkokemus

Tämän ajan tila- tai myymäläkokemus on rikas, rakas ja erottuva. Ehdottomasti jollain tapaa elämyksellinen. Onnistunut tila jää käyttäjän mieleen ja luo palaamisen halua. Tilassa brändi herää henkiin. On kosketeltava, katseltava, kuunneltava, haisteltavaja ehkä jopa maisteltava. Tilakokemuksessa kaikki pienimmätkin yksityiskohdat muuttuvatmerkityksellisiksi, jopa erottuvuustekijöiksi. Tila on brändin sydän. 

Luodaan tilakokemuksestasi kiehtova ja taloudellisesti toimiva. Käyttäjädataan, brändi-identiteettiin sekä hyvin suunniteltuun palvelupolkuun perustuen. Tutkitusti tilakokemuksemme käyttäjätyytyväisyys on 80-95%.

 Dokumentointi ja analyysi
Tiladokumentointi, business analyysi sekä tavoitteet ja osallistavat haastattelut tai workshopit.
Tila- tai myymäläkonsepti
Strategia, kategoriamäärittely, palveluiden sekä funktioiden määrittely, tapa toimia, visuaalinen olemus, tilamallinnukset, kalustesuunnittelu ja esillelaiton DNA.
Materiaalit
Opastus, viestintä, markkinointimateriaalit ja telineet tai pidikkeet.
Jalkautus

Pohjapiirustukset, manuaalit, esillepanosuunnittelu, materiaalien tuotanto ja asennukset.

Sisältö- ja palvelukokemus

Tärkein mittari brändin toimintaan on: suositellaanko sitä.
Onko jokin sisältö jättänyt merkittävän muistijäljen palvelupolun varrella. Tuntuuko brändi erityiseltä.

Brändikokemuksen palvelupolku alkaa alitajunnasta, seuraa eri kohtaamispisteiden (digitaalisten sekä fyysisten), keskusteluiden ja toimipisteen kautta kotiin. Onnistuessaan polku alkaa ympyrän lailla uudestaan, alitajunnasta ja kotoa. 

Tärkeimmät muistijäljet asustelevat usein oivalluksissa sekä merkityksellisissä eleissä tai sisällöissä. Hyvä palvelukokemus on ensiarvoisen tärkeää.

Luodaan sisällöstäsi muistettava eri kohtauspisteisiin palvelupolun varrelle. Somesta, verkkoon, tilaan, ihmisiin, ympäristöihin sekä kumppanuussuhteisiin.

Pohjatyö
Palvelupolun suunnittelu ja palveluiden suunnittelu.
Palvelukonseptit
Myynti- sekä palveluprosessit, visuaalinen olemus, esillepanot , koulutukset.
Sisältökonseptit
Visuaalinen olemus, tapa kuvata, tapa puhua, tapahtumat.
Jalkautus
Manuaalit, koulutukset ja materiaalien toteutukset.

 

Aidosti toimiva ja tuloksellinen suunnittelu perustuu aina faktoihin sekä tavoitteisiin. Onnistunut suunnitelma on sellainen, joka aidosti palvelee käyttäjää. Tuottaa merkityksellistä arvoa. Siksi uskomme, että käyttäjiä (sisäisiä ja ulkoisia) tulee osallistaa suunnitteluprosessissa. 

Oletko koskaan ajatellut, kuinka hyvin oikeastaan tunnet käyttäjäsi? 

Palvelumuotoillaan käyttäjillesi parasta arvoa. On se sitten aineellista tai aineetonta. Hyödyntäen käyttäjädataa, brändin sisäistä infoa, avainlukuja, dataa ja workshopeista saavutettavaa infoa. 
Voidaan myös toteuttaa pelkkää analysointia sekä käyttäjäkuvauksia. Alleviivaten tärkeimmät arvokohdat, joilla luodaan tunnetta, uskollisuutta sekä myyntiä.

  • Pohjatyö ja infon keruu
  • Käyttäjien osallistaminen (sisäisten sekä ulkoisten käyttäjien), olemassa olevan datan analysointi
  • Palvelumuotoilu
  • Strategia, ratkaisujen suunnittelu, visuaalinen olemus, tapa viestiä, ikoniikka ja toiminnallisuus
  • Jalkautus
  • Ratkaisujen testaus sekä prototypointi, asennusohjeet, manuaalit, käytännön toteutukset ja asennukset.

Ota yhteyttä!

SÄHKÖPOSTILLA

info@kokokuva.com

PUHELIN

+358 44 355 5445

TOIMISTO

Väinölänkatu 2, 00610 Helsinki

Asiakkaitamme